جولان مافیای فولاد در وزارت صمت

🔵 جولان مافیای فولاد در وزارت صمت
🔷 سرپرست سابق وزارت صمت در تاریخ ۹۹/۵/۸ با گشاده دستی ۲.۵ میلیون تن خوراک از معادن سنگان خراسان رضوی را به ذوب آهن پاسارگاد تخصیص داده در در حالی که برخی کارخانه های استان خراسان رضوی ۱۴ سال است که منتظر مجوز نیم تن خوراک هستند.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است