شست کارگروه تخصصی ورزش و جوانان در محل دانشگاه دولتی تربت حیدریه

🔸نشست کارگروه تخصصی ورزش و جوانان در محل دانشگاه دولتی تربت حیدریه با حضور دکتر محسن زنگنه نماینده محترم مردم شریف  تربت حیدریه مه ولات و زاوه

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است