بازدید دکتر محسن زنگنه از اقامتگاه بوم گردی "خانه خاطره ها" در روستای سرخ آباد بخش بایگ

بازدید دکتر محسن زنگنه؛ نماینده مردم شهرستان های تربت حیدریه، مه ولات و زاوه به همراه علی رستمی؛ فرماندار شهرستان تربت حیدریه از اقامتگاه بوم گردی "خانه خاطره ها" در روستای سرخ آباد بخش بایگ و بررسی نیازهای این واحد گردشگری

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است