بازدید دکتر محسن زنگنه از مجتمع سلامت حضرت امام محمدباقر(ع) شهر بایگ

 بازدید دکتر محسن زنگنه؛ نماینده مردم شهرستان های تربت حیدریه، مه ولات و زاوه از مجتمع سلامت حضرت امام محمدباقر(ع) شهر بایگ با هدف بررسی و پیگیری وضعیت پیشرفت عمرانی این مرکز

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است