نشست دکتر محسن زنگنه به همراه مدیران دستگاه های خدمت رسان با ساکنان شهرک ولیعصر(عج)

🔵 نشست دکتر محسن زنگنه؛ نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه به همراه مدیران دستگاه های خدمت رسان با ساکنان شهرک ولیعصر(عج) تربت حیدریه و بررسی مشکلات و مسائل این منطقه

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است