ما در مجلس یازدهم به جد معتقد هستیم که دولت باید دست سر ارز ۴۲۰۰ تومانی بر دارد.

🔵 ما در مجلس یازدهم به جد معتقد هستیم که دولت باید دست سر ارز ۴۲۰۰ تومانی بر دارد.

 🔹محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه: دولت اگر می‌خواهد یارانه‌ای به کالاهای اساسی دهد آنرا بصورت نقد به خود تولید کننده واقعی دهد و بخش تولید را تحریک کند که آنها ها به این موضوع ورود پیدا کنند

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است