حضور دکتر نیکزاد نایب رییس مجلس شورای اسلامی در بین اهالی مسکن مهر تربت حیدریه

حضور دکتر نیکزاد نایب رییس مجلس شورای اسلامی به همراه دکتر زنگنه نماینده ی محترم مردم در مجلس، بین اهالی مسکن مهر تربت حیدریه و استماع مشکلات ایشان.
چهارشنبه۹۹/۶/۱۲

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است