بازدید دکتر مهدی عبوری ؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از شهرستان تربت حیدریه

بازدید دکتر مهدی عبوری ؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ، مهندس علی رستمی؛ فرماندار شهرستان تربت حیدریه، سرپرست شهرداری تربت حیدریه، اعضای شورای اسلامی شهر تربت حیدریه و جمعی از مدیران شهری به همراه مشاور امور عمرانی،اقتصادی دکتر محسن زنگنه؛ نماینده مردم شهرستان های تربت حیدریه، مه ولات و زاوه از پروژه بافت فرسوده شهر تربت حیدریه و محلات هدف بازآفرینی شهری با هدف بررسی چالش های این محلات

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است