حضور میدانی دکتر محسن زنگنه در سایت مسکن مهر پیگیری مصوبات سفر دو روز گذشته‌

🔶 حضور میدانی دکتر محسن زنگنه؛ نماینده مردم شریف شهرستان های تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در سایت مسکن مهر شهر تربت حیدریه برای پیگیری مصوبات سفر دو روز گذشته‌ی نائب رئیس مجلس و معاونین وزارت راه به این مجموعه

🔶 نتایج این بازدید میدانی:

1⃣کارگروه حقوقی دفتر با مسولیت دکتر جلالی ؛ وکیل پایه یک دادگستری در هفته آینده تشکیل و مسائل حقوقی اهالی و مالکان بطور جد پیگیری شود.

2⃣ جلسه ای در فردا با مهندس صدیقی مدیر عامل شرکت صدر آفن هماهنگ شد؛ با توجه به اینکه بیشترین واحدهای مورد مطالبه مربوط به ایشان است.

3⃣مقرر شد از هر بلوک یک نماینده مشخص و وضعیت بلوک ها با کمک اهالی استخراج شود.

4⃣در مورد ۲ میلیاردی که بنا بوده بصورت تنخواه برای آسانسورها داده شود مقرر شد ظرف ۱۵ روز آینده گزارشی از فرمانداری ارائه شود.

5⃣ضمنا برای تکمیل و تملیک حدود ۳۰۰ واحد نیز با یکی از سازمان ها مذاکراتی صورت گرفت.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است