جلسه اضلاع اقتصادی شهرستان های تربت حیدریه، مه ولات و زاوه با حضور دکتر محسن زنگنه

🔸جلسه اضلاع اقتصادی شهرستان های تربت حیدریه، مه ولات و زاوه 

🔸با حضور دکتر محسن زنگنه، فرمانداران، ائمه جمعه و مقامات قضایی شهرستان های تربت حیدریه،مه ولات و زاوه در محل دفتر نماینده
شنبه ۹۹/۶/۱۵

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است