حضور دکتر محسن زنگنه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه هدایت ده پایین

🔵 حضور دکتر محسن زنگنه؛ نماینده مردم شهرستان های تربت حیدریه، مه ولات و زاوه به همراه امام جمعه، فرماندار و جمعی از مدیران شهرستان تربت حیدریه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه هدایت ده پایین

🔹 در این مراسم دکتر محسن زنگنه ضمن آرزوی مؤفقیت و سلامت برای آموزگاران و کادر آموزشی ، به دانش آموزان تأکید کرد: در این سال تحصیلی باید نهایت رعایت مسائل بهداشتی را کرده و با حفظ پروتکل ها در مسیر کسب دانش تلاش کنید.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است