اظهارات دکتر محسن زنگنه پیرامون اصلاح ساختار بودجه

اظهارات دکتر محسن زنگنه؛ نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه و رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات پیرامون اصلاح ساختار بودجه در مجلس یازدهم شورای اسلامی

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است