دکتر محسن زنگنه به عنوان دبیر اول کمیسیون ویژه جهش تولید و اصل ۴۴ انتخاب شد

🔹اعضاء کمیسیون ویژه جهش تولید و اصل ۴۴  که دارای ۱۵ عضو می باشد پیش از این در صحن مجلس و از بین بیش از ۸۰ کاندیدا انتخاب شدند.

🔹محسن زنگنه،الیاس نادران،سید شمس الدین حسینی،رحیم زارع،جعفر قادری،رضا تقی پور،عبدالرضا مصری،محمد رشیدی،غلامرضا نوری،سیداحسان خاندوزی،محمدحسین فرهنگی،علی اکبر کریمی،صدیف بدری،کمال علیپور خنکداری،احسان ارکانی؛ اعضای این کمیسیون هستند.

🔹بر اساس انتخابات امروز این کمیسیون؛ سید شمس الدین حسینی به عنوان رئیس ،احسان ارکانی و غلامرضا نوری نواب رئیس ، محسن زنگنه و صدیف بدری دبیران کمیسیون و رحیم زارع به عنوان سخنگوی این کمیسیون انتخاب شدند.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است