نشست مشترک دکتر محسن زنگنه با مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران

🔵 نشست مشترک دکتر محسن زنگنه؛ نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه با دکتر سعید رسولی؛ مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و معاونین پیرامون توسعه ظرفیت های ریلی حوزه انتخابیه

🗓 ۱۷ شهریور ۹۹

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است