نشست مشترک دکتر محسن زنگنه با مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

🔵 نشست مشترک دکتر محسن زنگنه؛ نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه با مهندس مسعود کرباسیان؛ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون وی جهت ارتقاء جایگاه شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه و فعالیت های اجتماعی و توسعه ای شرکت ملی در منطقه جنوب خراسان

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است