در مورد بازار سرمایه، آدرس غلط ندهیم

🔷‏ در مورد بازار سرمایه، آدرس غلط ندهیم .
بورس اصلاح نخواهد شد مگر با؛
- حذف ارز ۴۲۰۰ و نیمایی و تک نرخی کردن ارز
- تسهیل در تعهد ارزی صادرکنندگان و امکان تهاتر ارز صادراتی با کالا
- تسهیل ورود شرکت ها و پروژه ها به بورس
- نظارت جدی بر عملکرد حقوقی ها
- ثبات قوانین
- تقویت هسته

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است