ایران خودرو و سایپا قطعا با ۱۰ الی ۱۵ درصد مثبت بازگشایی میشوند

🔺پیش بینی دکتر زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد افشاء الف خودروسازان :

ایران خودرو و سایپا قطعا با ۱۰ الی ۱۵ درصد مثبت بازگشایی میشوند.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است