نشست مشترک دکتر محسن زنگنه با دکتر ستاری؛ معاون علمی،فناوری ریاست جمهوری

🔵 نشست مشترک دکتر محسن زنگنه؛ نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه همراه ریاست پارک علم و فناوری خراسان رضوی و شهرستان و خیرین حوزه فناوری با دکتر سورنا ستاری؛ معاون علمی،فناوری ریاست جمهوری پیرامون توسعه فضای فناوری و دانش بنیان منطقه

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است