شست مشترک دکتر محسن زنگنه با دکتر علی اکبر حق دوست معاون آموزش وزارت بهداشت و درمان

🔵 نشست مشترک دکتر محسن زنگنه؛ نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه همراه معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با دکتر علی اکبر حق دوست معاون آموزش وزارت بهداشت و درمان در خصوص توسعه امکانات و افزایش رشته های علوم پزشکی دانشگاه تربت حیدریه به ویژه رشته پزشکی

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است