حضور مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فن آوری ارتباطات در کمیسیون برنامه و بودجه

🔵 حضور مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فن آوری ارتباطات در کمیسیون برنامه و بودجه 

🔹موضوع: بررسی دولت الکترونیک و اقدامات وزارت ارتباطات در خصوص احکام برنامه ششم توسعه

🗓 ۱ مهر ۹۹

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است