نشست مشترک دکتر محسن زنگنه با رئیس سازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور

🔵 نشست مشترک دکتر محسن زنگنه؛ نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه با دکتر محمد باقر نوبخت؛ رئیس سازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور در خصوص تخصیص خط اعتباری مالی جهت حمایت از صنعت زعفران 

🗓۲ مهر ۹۹

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است