نشست مشترک مدیران عامل بانکهای دولتی

نشست مشترک مدیران عامل بانکهای دولتی با امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و  محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه وجمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است