خون تازه در کالبد اقتصاد زعفرانی منطقه

🔴 خون تازه در کالبد اقتصاد زعفرانی منطقه

در جلسه امروز دکتر محسن زنگنه نماینده ی محترم مردم شریف تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی با کشاورزان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران و اعضای شورای ملی زعفران در مشهد، قیمت هر کیلوگرم گل زعفران حداقل ۱۵۰ هزار تومان تعیین شد.

همچنین قیمت خرید هر کیلوگرم زعفران پوشال حداقل ۱۶ میلیون تومان و هر کیلوگرم زعفران نگین حداقل ۲۰ میلیون تومان تعیین شد.

این قیمت ها طبق نظر دکتر زنگنه صرفا کف قیمت بوده و محدودیتی در سقف قیمت وجود نخواهد داشت. 
دکتر زنگنه در این مورد اظهار داشت: ما سقف قیمت نداریم و اگر کسی خواست زعفران را به قیمت ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان بخرد ما تشکر نموده و مورد حمایت هم قرار خواهیم داد.

با تاکید و پیگیری های ایشان و با حضور اعضای شورای ملی زعفران، اتحادیه صادرکنندگان زعفران و حاضران در این نشست این قیمت  مورد توافق قرار گرفت.
پنجشنبه ۹۹/۷/۱۰

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است