تعیین قیمت خرید زعفران

🔵 تعیین قیمت خرید هر کیلوگرم زعفران پوشال حداقل ۱۶ میلیون تومان و هر کیلوگرم زعفران نگین حداقل ۲۰ میلیون تومان

🔹 در نشست دکتر محسن زنگنه نماینده ی محترم مردم شریف تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی با کشاورزان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران و اعضای شورای ملی زعفران در مشهد، قیمت خرید زعفران تعیین شد. این قیمت ها طبق نظر دکتر زنگنه صرفا کف قیمت بوده و محدودیتی در سقف قیمت وجود نخواهد داشت. 

🔹دکتر زنگنه در این مورد اظهار داشت: ما سقف قیمت نداریم و اگر کسی خواست زعفران را به قیمت ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان بخرد ما تشکر نموده و مورد حمایت هم قرار خواهیم داد.

🔹با تاکید و پیگیری های ایشان و با حضور اعضای شورای ملی زعفران، اتحادیه صادرکنندگان زعفران و حاضران در این نشست این قیمت  مورد توافق قرار گرفت.

🗓۱۱مهر۹۹

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است