آخرین وضعیت زعفران در استان خراسان رضوی

📺 برنامه تلویزیونی اشاره

🔺با موضوع آخرین وضعیت زعفران در استان خراسان رضوی

👤با حضور دکتر محسن زنگنه؛ نماینده مردم شهرستان های تربت حیدریه، زاوه و مه ولات

🕰 سه شنبه ۱۵ مهر ۹۹ - ساعت ۲۲
📺 شبکه خراسان رضوی

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است