صفر تا صد مصادیق تأمین منابع مورد نیاز اجرای طرح تامین کالاهای اساسی

🔹محسن زنگنه، در تشریح علل مخالفت شورای نگهبان با طرح یارانه کالای اساسی گفت: در ابتدا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در طرح تامین کالای اساسی منابع مورد نیاز را به صورت کلی آن هم با فروش اموال و دارایی دولت مدنظر قرار داده بود.

🔹نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در رابطه با این طرح مجلس این اجازه را به دولت داده بود که هر ملک یا دارایی را که در اختیار دارد، برای تأمین منابع کالای اساسی به فروش برساند، تصریح کرد. این راه‌ها عبارتند از تأمین منابع طریق بورس به صورت مستقیم همان صندوق‌های ETF یا از طریق واگذاری‌ها که اصل ۴۴ قانون اساسی که این اجازه را مجلس با دولت داده است.

🔹این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به ایرادی که شورای نگهبان در رابطه با این مصوبه مجلس گرفته است، تصریح کرد: طبق ایراد واردآمده از سوی مجلس باید تأمین منابع را به صورت شفاف مشخص کند یعنی به صورت مصداقی بیان کند که دولت چه ملک یا دارایی را برای تامین منابع طرح مذکور باید بفروشد.

🔹زنگنه با بیان اینکه دولت به صورت کلی با این قانون مجلس موافق بود، گفت: دولت با تأمین منابع از محل فروش دارایی‌ها مخالفتی نداشته سخنگوی دولت نیز در صحن مجلس به این مهم اشاره داشت.

🔹عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر دولت موافق این طرح است چرا نامه مخالفت خود را به صورت رسمی به شورای نگهبان ارسال کرده است، گفت: این نوع مخالفت‌ها با توجه به بار مالی مصوبه برای دولت طبیعی است، از این رو نامه‌ای بر این مضمون به شورای نگهبان ارسال شده است.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است