نشست صمیمی دکتر محسن زنگنه با حسن تفتیان سریع ترین مرد ایران و آسیا

🔹 نشست صمیمی دکتر محسن زنگنه؛ نماینده مردم شریف شهرستان های تربت حیدریه، مه ولات و زاوه با حسن تفتیان سریع ترین ترین مرد ایران و آسیا و دونده ارزشمند المپیکی در خصوص فعالیت ها و مسابقات پیش روی ایشان

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است