طرح تسهیل صدور مجوز ها و به طور مشخص صدور پروانه وکالت

مصاحبه تلفنی اخبار مجلس با دکتر محسن زنگنه؛ دبیر کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با موضوع طرح تسهیل صدور مجوز ها و به طور مشخص صدور پروانه وکالت

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است