نشست دکتر محسن زنگنه با دکتر باقری قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فناوری

🔹نشست دکتر محسن زنگنه با دکتر باقری قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فناوری

🔹اهم موارد مطرح شده در این نشست؛
▫️ضرورت تمرکز زدایی در ساختار وزارت علوم

▫️بررسی ابعاد مختلف طرح آمایش وزارت علوم

▫️روش های استفاده از ظرفیت های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در جهت مهارت آموزی

▫️ویژگیها و ظرفیت های دانشگاه تربت حیدریه به ویژه ظرفیت انسانی و هیئت علمی 

▫️ایجاد کمیته های مشترک بین نمایندگان مجلس و وزارت علوم در خصوص موضوعات نظام آموزش عالی

 

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است