نشست هم اندیشی دکتر محسن زنگنه به همراه امام جمعه محترم با جمعی از علما و روحانیون شهرستان زاوه

نشست هم اندیشی دکتر محسن زنگنه؛ نماینده مردم شهرستان های تربت حیدریه، مه ولات و زاوه به همراه امام جمعه محترم با جمعی از علما و روحانیون شهرستان زاوه

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است