بازدید از مجموعه خانه ابریشم روستای ملی بسک شهرستان تربت حیدریه

🔵بازدید از مجموعه خانه ابریشم روستای ملی بسک شهرستان تربت حیدریه

🔹دکترمحسن زنگنه؛ نماینده مردم شریف شهرستان های تربت حیدریه، مه ولات و زاوه به منظور بررسی توسعه زیرساخت ها، از مجموعه خانه ابریشم شامل کارگاه زری بافی، نوار بافی و فرت بافی در روستا ملی ابریشم بسک بازدید کرد.

🔹شایان ذکر است که بافت پارچه زری بافی در روستای ملی ابریشم کشی تربت حیدریه بعد از ثبت ملی این روستا و باهدف تکمیل زنجیره تولید تا مصرف و جلوگیری از خام فروشی نخ ابریشم احیا، آموزش و تولید صنایع وابسته به آن ازجمله ابریشم‌بافی، زری‌بافی، نوار بافی و سایر دست‌بافت‌های سنتی و هنری در دستور کار قرار گرفته است.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است