مردم بدانند که ما قطعا از هویت علمی دانشگاه تربت حیدریه صیانت خواهیم کرد

🔸در دیدار با آقای باقری
تاکید کردیم که تربت حیدریه قطعا با هویت مستقل خود به کار علمی و پژوهشی ادامه خواهد داد.
🔸 تبدیل یک موسسه ی عالی به دانشکده، تبدیل دانشکده به دانشگاه، تبدیل دانشگاه به دانشگاه جامع همه اینها دارای قواعد علمی است، دارای یک سری زیرساخت هایی است که طی یک روز و یک هفته قابل دست یابی نیست.
🔸مردم مطمئن باشند با تمام وجود از هویت علمی شهرستان دفاع خواهیم کرد
🔸کمیته ای متشکل از نماینده ی شهرستان، نمایندگان وزارت علوم، معین دانشگاه که در خراسان  رضوی جناب آقای کافی ریاست دانشگاه فردوسی هستند و نماینده ی کمیسیون تحقیقات مجلس شورای اسلامی تشکیل خواهد شد تا در خصوص هر دانشگاه و شهرستان تصمیم گیری کنند.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است