نامه رهبری به رییس جمهور در سرنوشت لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیشترین تاثیر را می‌گذارد

نامه رهبری به رئیس جمهور بسیار مهم است و احتمالا کل منابع بودجه را دگرگون می‌کند. دولت از ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی ۱۸ درصد را مستقیما در لایحه بودجه برداشته و برای ۲۰ درصد بقیه هم در تبصره‌های مختلف هزینه تراشیده است. رهبری تصریح کردند که تمام تسهیلاتی که دولت از صندوق گرفته از محل مازاد فروش یک میلیون بشکه نفت در روز بازگردد.
 

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است