نشست مشترک دکترمحسن زنگنه با دکتر فیروزی؛ ‌‌مدیرکل اداره بهزیستی خراسان رضوی

🔹نشست مشترک دکترمحسن زنگنه؛ نماینده مردم شریف تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه با دکتر فیروزی؛ ‌‌مدیرکل اداره بهزیستی خراسان رضوی پیرامون مسائل مربوط به حوزه اجتماعی و جامعه هدف بهزیستی حوزه انتخابیه

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است