طرح سوال دکتر زنگنه از دکترعین اللهی؛وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص شیوه توزیع امکانات اورژانس هوایی

محسن زنگنه

شاخص های استقرار اورژانس هوایی در کشور چگونه است؟

 دکتر محسن زنگنه نماینده مردم شریف تربت حیدریه، زاوه و مه ولات امروز در سئوالی از دکتر عین اللهی؛وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص شیوه توزیع امکانات اورژانس هوایی توضیح خواست.

گفتنی است هفته گذشته با حضور میعادفر رئیس اورژانس کشور در تربت حیدریه اولین بیمار توسط اورژانس هوایی از بیمارستان امام حسین (ع) این شهر اعزام شد.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است