گزارش کمیسیون ویژه جهش تولید درباره طرح دوفوریتی استفساریه مواد (۳) ،(۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار

گزارش کمیسیون ویژه جهش تولید درباره طرح دوفوریتی استفساریه مواد (۳) ،(۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار

 دکتر محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در توضیح گزارش کمیسیون تأکید کرد: با تصویب این استفساریه همه کسانی که در آزمون قبلی شرکت کردند را شامل می‌شود و باید مجدد نمرات بررسی و درباره پذیرفته‌شدگان اعمال نظر شود.
 

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است