نشست مشترک دکتر محسن زنگنه با معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

🔵 نشست مشترک دکتر محسن زنگنه؛ نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه به همراه رؤسای دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی تربت حیدریه با دکتر خاکی صدیق؛ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت افزایش رشته های تحصیلی دانشگاه

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است