فقط کسانی در بورس ضرر کردند که در یکماه اخیر وارد بازار شدند

🔵 فقط کسانی در بورس ضرر کردند که در یکماه اخیر وارد بازار شدند/ کسانی که ۶ ماه پیش وارد بورس شدند، بیش از ۲۳ درصد از این بازار سود بردند

🔹 دکتر محسن زنگنه، اقتصاددان، نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با «نود اقتصادی»: 

شاخص کل بورس نسبت به ۱۵ روز گذشته ۶.۵ درصد و نسبت به یکماه اخیر فقط ۱۲.۷ درصد کاهش یافته است. جالب اینجاست اگر این روند را ۶ ماهه ببینیم متوجه خواهیم شد کسانی که ۶ ماه پیش به بورس آمدند، امروز بیش از ۲۳ درصد سود کردند؛ لذا فقط کسانی در بورس ضرر کردند که در یکماه اخیر، آنهم در اوج بازار وارد بورس شدند.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است