‏اگر همه اقدامات ‎مجلس یازدهم را در طول ۱۰۰ روز گذشته کنار بگذاریم

🔷‏اگر همه اقدامات ‎مجلس یازدهم را در طول ۱۰۰ روز گذشته کنار بگذاریم، همین که جلوی یک فاجعه اقتصادی به نام "گشایش اقتصادی" را گرفت، خدمتی بزرگ به اقتصاد کشور نموده است...
هر چند این اقدام مجلس را  "ناهماهنگی" بنامند!

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است