نشست اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید با حضور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

🔵نشست اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی  با حضور سورنا ستاری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان

🗓 ۳۱ شهریور ۹۹

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است