امروز " طرح تامین کالاهای اساسی" با ۲۰۰ رای مثبت و ۸ رای مخالف در اولویت صحن قرار گرفت

امروز " طرح تامین کالاهای اساسی" با ۲۰۰ رای مثبت و ۸ رای مخالف در اولویت صحن قرار گرفت و سه شنبه جهت تعیین تکلیف در صحن ارائه می شود.این میزان رای به یک‌طرح در مجلس یازدهم تا کنون بی نظیر بوده است.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است