تخصیص۱۰۰۰ ميليارد تومان تسهيلات براي توليد و صادرات زعفران

🔻با حضور دکتر محسن زنگنه امضا شد:
تفاهم‌نامه «سازمان برنامه و بودجه» با «سه بانک ملت، توسعه صادرات و کشاورزی»/تخصیص۱۰۰۰ ميليارد تومان تسهيلات براي توليد و صادرات زعفران

🔹 سيدحميد پورمحمدي معاون امور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه کشور در مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه گفت: هزار ميليارد تومان تسهيلات در اختيار خريداران و صادركنندگان زعفران همچنين بسته بندي و فراوري اين محصول قرار مي گيرد.  از این میزان ۵۰۰ ميليارد تومان آن را بانك كشاورزي، ۲۵۰ ميليارد تومان بانك ملت و ۲۵۰ ميليارد تومان ديگر را بانك توسعه صادرات، تامين مالي خواهد كرد.

🔹با توجه به اينكه نرخ تسهيلات نظام بانكي۱۸ درصد است، براي حمايت بيشتر از اين امر ۳ درصد سود تسهيلات را سازمان برنامه و بودجه به نيابت از دولت تعهد می‌کند. بنابراین تسهيلات حمايت از زعفران ۱۵ درصد خواهد بود.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است